Næring

OTRALAFT EIENDOM AS er 35% eier i selskapet Hovden Næringsbygg AS. Dette selskapet har i dag hånd om flere sentrumsnære eiendommer på Hovden, bla COOP, YX og MONTÉR og OTRA NÆRINGSTUN.

Kontakt oss for mer informasjon