Næring

OTRALAFT EIENDOM AS er 35% eier i selskapet Hovden Næringsbygg AS. Dette selskapet har i dag hånd om flere sentrumsnære eiendommer på Hovden, bla COOP, YX og MONTER.

Vi har også en 2000 kvm stor tomt vis a vis for Monterbutikken på Hovden, gnr 2 / bnr. 1665.. Her planlegges det et nytt næringbygg våren 2019. Bygget vil bestå av seksjoner, som kan leies uavhengig av hverandre. Vi håper å kunne tilby lokaler til fortrinnsvis byggnæringen, slik at dette området skal fremstå som et samlet området hvor man kan få tjenester inne bygg, rør, el, mur, blikkenslager, maler, etc.

Ta kontakt med Peik Bachmann på 908 47 780 / peik@otralaft.no hvis dette høres interessant ut. Bygget tegnes og planlegges gjennom høsten og vinteren 2019, så ønsker du et tilpasset lokale, så haster det med kontakt.