COOP

Gårdsnummer 2 / Bruksnummer 455 – Bykle kommune
Gateadresse: Setesdalsvegen 4265
Areal: 1860 kvm
Bygning: Utleid til COOP butikk v/ Norsk Butikkdrift AS

Kontakt oss for mer informasjon