Her planlegges det ny COOP butikk på 1200 kvm, samt 3 etasjer med inntil 30 fritidsleiligheter.

Tegninger er under ferdigstillelse, og vi legger ut skissert så snart det er godkjent, høsten 2023.
Oppstart planlagt våren 2024

Kontakt oss for mer informasjon