Hovden Å

I siste byggetrinn av Hovden Å, kommer det ca 300 kvm næringsareal, som er ledig for utleie.

Ta kontakt hvis interesse.

Kontakt oss for mer informasjon