Skigard

Otralaft Hytteservice har stort sett skigard virke på lager, og kan tilby ønsket antall løpemeter med skigard, ferdig oppsatt.  Vår pris er basert på en standard med staur på hver 80-100 cm, og ca 34 ski pr 10 meter.
Dette gir en høyde på skigarden på ca 110 cm.

Prisen vil variere en del i forhold til:

  • Lengde på skigarden
  • Høyde på skigarden
  • Hvor tett man ønsker skiene
  • Grunnforhold: Stein / leire / myr etc
  • Antall hjørner
  • Antall ender
  • Port
  • Hjørnestolper

Ta kontakt med en beskrivelse, så kan vi etter en befaring gi en total pris.

Kontakt oss for mer informasjon