Hyttetak

Taket på fjellhyttene er viktig å ta vare på. Mange hytter har torvtak, hvor torven har en viktig funkjon med tanke på isolasjon etc.

Gresset må holdes og pleies som en plen: Kalkes, gjødsles, og slås. Blir gresset for langt, så legger det seg som et «lokk», og nytt og friskt gress får ikke grovilkår. Vi anbefaler å klippe gresset minimum to ganger pr år, sent på våren og sent på høsten. Ett annet tips er å gjødsle over hele taket, rett før den siste snøen smelter, kanskje rundt påsketider… Da blander gjødselen seg med den siste smeltesnøen, og man får gode grovilkår for gresset.

De fleste nyere hytter er bygget og dimisjonert for ganske store snølaster. Men med mye snø, så følger ofte mye vind. Skulle da snøen kun legge seg på den ene siden av taket, vil man kunne få en skjev belastning på bygningskroppen. Da er det viktig med ettersyn, og få måket av snøen som bygger seg opp.

Ved bestilling av snømåking, husk å gi beskjed om De ønsker snøen måkt vekk fra dører og vinduer. I utgangspunktet lemper vi bare snøen ned fra taket. Vegghengt utstyr som lamper, parabol etc tar vi ikke ansvar for. Da snøen kan være meget lagvis tar vi heller ikke ansvar for underlaget, hvis det ikke gis skriftelig instruksjon til oss via mail.

Pga strenge sikkerhetskrav fra arbeidstilsynet, har vi et oppstartsgebyr på kr. 3.500,- + mva + medgått tid for jobben. Timeprisen er kr. 650,- + mva pr påbegynte time.

Alle våre avtalekunder slipper oppstartsgebyret. Bli avtale kunde for, kr. 1.600,- + mva pr år.

Som avtalekunde får du inkludert:

– Nøkkeloppbevaring av ekstra nøkkel til hytta
– Noe ettersyn av hytta fra bil
– Prioritet når «alle» skal ha jobb utført samtidig, foreks ved stort snøfall
– Rabatt på timepriser
– Gode tilbud gjennom året

Kontakt oss for mer informasjon