Maurli Vest

Høystandard tomter med vann / avløp og strøm. Selveier tomter, størrelse 900 – 1200 kvm.

Priser fra kr 790.000,- pr tomt!

Tomt 6: OK golv moh 769,6  – 250 BYA inkl parkering – ca 1200 kvm
Tomt 7: OK golv moh 769,5  – 250 BYA inkl parkering –  ca 1300 kvm
Tomt 8: OK golv moh 769,5 – 250 BYA inkl parkering – ca 1300 kvm
Tomt 9: OK golv moh 769,5 – 250 BYA inkl parkering – ca 1300 kvm
Tomt 10: OK golv moh 768,5 – 250 BYA inkl parkering – ca 1300 kvm
Tomt 11: OK golv moh 769 – 250 BYA inkl parkering – ca 1700 kvm

Tomt 15: OK golv moh 768 – 250 BYA inkl parkering – ca 1200 kvm
Tomt 16: OK golv moh 766,5 – 250 BYA inkl parkering – ca 1000 kvm
Tomt 17: OK golv moh 767,5 – 250 BYA inkl parkering – ca 1000 kvm
Tomt 18: OK golv moh 767,5  – 250 BYA inkl parkering – ca 1000 kvm
Tomt 19: OK golv moh 767,5 – 250 BYA inkl parkering – ca 1000 kvm

Tomt 23: OK golv moh 767 – 350 BYA inkl parkering – ca 1300 kvm
Tomt 24: OK golv moh 766,5 – 350 BYA inkl parkering – ca 1200 kvm
Tomt 25: OK golv moh 766  – 350 BYA inkl parkering – ca 1300 kvm
Tomt 26: OK golv moh 770  – 350 BYA inkl parkering – ca 2000 kvm
Tomt 33: OK golv moh 770,5 – 250 BYA inkl parkering – ca 900 kvm
 Alle tomtene har regulert 5,5 meter mønehøyde målt fra OK gulv.