Otravegen 110 - 130

Her planlegges nytt bygg med inntil 10 fritidsleiligheter.

Oppstart planlegges i løpet av 2024.

Ta kontakt med oss, så sender vi ut aktuell informasjon.